Η κάψουλα Caffenu® είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές:

Η κάψουλα Caffenu® είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές

Le cube,
Essenza,
K-mix,
Krups,
Delonghi Latissima,
Delonghi Latissima Touch,
Delonghi Latissima Pro,
Pixie,
U,
U Milk,
Inissia,
Maestria,
Grand Maestria.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

H κάψουλα Caffenu δεν είναι σχεδιασμένη για τη μηχανή Nespresso® Vertuoline.

Δεν έχει δοκιμαστεί σε μηχανές καφέ Miele®.

Η κάψουλα Caffenu® θα δουλέψει σε οποιαδήποτε συμβατή με κάψουλες Nespresso® μηχανή καφέ, καθώς και με μηχανές που παίρνουν κάψουλες Nespresso® Grand Crus ή εναλλακτικές κάψουλες σχεδιασμένες για αυτά τα συστήματα.

Η κάψουλα Caffenu® είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές