• Η κάψουλα Caffenu® είναι συμβατή με τις παρακάτω συσκευές

  • Le cube
  • Essenza
  • K-mix
  • Krups
  • Delonghi Latissima
  • Delonghi Latissima Touch
  • Delonghi Latissima Pro
  • Pixie
  • U
  • U Milk
  • Inissia
  • Maestria
  • Grand Maestria

  H κάψουλα Caffenu δεν είναι σχεδιασμένη για τη μηχανή Nespresso® Vertuoline. Δεν έχει δοκιμαστεί σε μηχανές καφέ Miele®. Η κάψουλα Caffenu® θα δουλέψει σε οποιαδήποτε συμβατή με κάψουλες Nespresso® μηχανή καφέ, καθώς και με μηχανές που παίρνουν κάψουλες Nespresso® Grand Crus ή εναλλακτικές κάψουλες σχεδιασμένες για αυτά τα συστήματα.

Back to Top